SISTEM DALAM PROSES ...

   PermohonanCetak Permohonan  

 

 

Gambar Berukuran Passport

Cetak Permohonan
KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PEMENGANG AMANAH DANA BIASISWA PENGAJIAN TINGGI
MELAYU / BUKAN MELAYU PERAK DARUL RIDZUAN
  :: Maklumat Pemohon  ::
No Permohonan  
Nama  
No Kad Pengenalan           Tarikh Lahir  :
Alamat  
   
   
Daerah Tinggal  
Daerah Kelahiran  
Negeri Kelahiran  
Jantina       Keturunan  :
No Tel Rumah              No Tel Bimbit / Pejabat :
Pekerjaan  
Email  
     
  :: Butiran Pengajian  ::
Peringkat  
Kursus  
Institusi  
Tarikh Masuk Pengajian  
Tarikh Tamat Pengajian  
Tempoh Pengajian  
     
  :: Kelayakan SPM  ::  :: Kelayakan STPM / MATRIKULASI /SIJIL  ::
Institusi  
Tahun  
   
MATAPELAJARAN     GRED
BAHASA MELAYU  
BAHASA INGGERIS  
MATEMATIK  
   
   
   
     
Institusi    
Kelayakan    
Tahun    
   
MATAPELAJARAN     GRED
   
   
   
   
   
   
Gred    

  :: Kelayakan Diploma  ::
Institusi    
Kursus    
Peringkat    
Tahun Graduasi    
Gred    
  :: Kelayakan Sarjana Muda ::
Institusi    
Kursus    
Peringkat    
Tahun Graduasi    
Gred    
  :: Kelayakan Sarjana ::
Institusi    
Kursus    
Peringkat    
Tahun Graduasi    
Gred    
  :: Maklumat Penjaga  ::
    Penjaga Pertama   Penjaga Kedua
Hubungan    
Nama    
No KP    
Tarikh Lahir    
Keturunan    
Daerah Lahir    
Status    
Pekerjaan    
Majikan    
Pendapatan Bulanan   RM   RM
Pendapatan Bulanan Lain   RM
         
Jumlah Pendapatan Keseluruhan :RM    
     
  :: Maklumat Tanggungan  ::
Bawah Umur  
Sek. Rendah  
Sek. Men  
Institusi Pengajian Tinggi  
Lain-Lain  

  :: Maklumat Kokurikulum ::
Sukan/Permainan  
Jawatan  
Tahap Penglibatan  
 
Unit Berunitform  
Jawatan  
Tahap Penglibatan  
 
Kelab/Persatuan  
Jawatan  
Tahap Penglibatan  
 
Lain-lain  
  :: Pengakuan  ::
Saya dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan pengakuan ini dibuat menurut Undang-Undang Surat Akuan 1960. Sekirannya didapati maklumat yang diberikan palsu dan tidak benar, pinjaman saya boleh ditarik balik / dihentikan dengan serta merta. Borang permohonan ini hendaklah dicetak dan dibawa bersama-sama dokumen sokongan semasa sesi temuduga nanti (sekiranya berjaya).
     
     
Tarikh Permohonan:   Tandatangan Pemohon : ...............................................
     
  :: Pengesahan  ::
Pengesahan hendaklah dibuat oleh Wakil Rakyat, Penghulu, Pengetua Sekolah, Pegawai Daerah, Ketua Jabatan atau mana-mana Pegawai Kerajaan Kumpulan A. Bagi pemohon yang sedang dalam perkhidmatan Kerajaan, pengesahan permohonan hendaklah dibuat oleh Ketua Jabatan.
     
     
...........................................................   Tarikh : ......................................
(Tandatangan Pegawai Yang Mengesahkan)    
     
     
.............................................................   .............................................................
(Nama Penuh Dengan Huruf Besar)   (Cap Jabatan)